Produkte Miniera

Prodhime dhe makineri per Miniera

VIDEO - SHIKO ME SHUME

 

VAGON V=0.86m3

Rrota Vagoni

Prodhim rrota vagoni

Rrotulluese Vagonash

 

Detaje te rrotullueses se vagonave