Konvertimi ne lek behet me kursin 1 Euro = 130 lek

 

 

Sqarim : Cmimet jane te diskutueshme ne vartesi te sasise se punes.